Přihláška

k členství v Humboldtově klubu v České republice


Humboldt klub České republiky je zájmové sdružení českých, moravských a slezských stipendistů Humboldtovy nadace. Cílem sdružení je navazovat, udržovat a prohlubovat kontakty mezi vědeckými pracovišti a výzkumnými pracovníky v České republice a Spolkové republice Německo, zejména s přispěním Alexander von Humboldt Stiftung.

Před vyplněním registračního formuláře si řádně přečtěte Stanovy Humboldtova klubu České republiky, zejména oddíly 2 a 3.