Pozvánky na akce


30.3.2022


Výroční členská schůze Humboldt klubu

Vážené kolegyně, vážení kolegové, srdečně vás zveme na výroční členskou schůzi Humboldt klubu, která se uskuteční ve čtvrtek 28.4.2022 v 16:15 v místnosti S8 (1.patro, číslo dveří S123) budovy MFF UK, Malostranské náměstí 2/25.

Program a další informace naleznete v pozvánce ZDE
.


5.11.2018


Diskuzní večer "Připraveni na 21. století? – Jak zajistit prosperitu česko-německého pohraničí"

Vážené dámy, vážení pánové,

Humboldt klub Česká republika vás společně s německým velvyslanectvím v Praze srdečně zvou na diskuzní večer na téma:

Připraveni na 21. století? – Jak zajistit prosperitu česko-německého pohraničí

ve čtvrtek 22. listopadu 2018 od 17.00 hod. na německém velvyslanectví v Praze, Vlašská 19, Praha 1.

Program a další informace naleznete v pozvánce ZDE
.
Večer proběhne v anglickém jazyce.


3.4.2017


Pozvánka na členskou schůzi Humboldt klubu

Vážené kolegyně, vážení kolegové

srdečně vás zveme na členskou schůzi Humboldt klubu, která se uskuteční 6.4.2017 v 16:15 v zasedací síni č.108 Akademie věd České republiky (AV ČR), Národní 3, Praha 1.

Program:(16:15 - 18:00)

1. Zahájení

2. Přednášky

„Mannové- česká historie" (Ivan Pfeifer)
„Humboldtova Milešovka” (Ivan Jakubec)
3 . Zpráva o činnosti za rok 2016

4. Zpráva o hospodaření klubu

5. Volby předsednictva klubu na období 2017-2020

6. Plán činnosti na rok 2017

7. Různé


Po skončení schůze bude následovat volná diskuse nad kávou a sklenkou vína. Z důvodu rezervace kapacity občerstvení prosíme o potvrzení účasti na emailovou adresu grill@karlov.mff.cuni.cz.


V Praze, 6.3.2017

Za předsednictvo klubu

Jan Franc


4.2.2016


25 let Humboldtova klubu v České republice (2.3.2016)

25 Jahre des Humboldt-Klubes in der Tschechischen Republik (2.3.2016)


Pozvánka (česky)
Einladung (Deutsch)

Hudební program (česky)23.11.2014


POZVÁNKA na členskou schůzi Humboldt klubu

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

srdečně vás zveme na členskou schůzi Humboldt klubu, která se uskuteční 1.12. 2014 v 16:15 v zasedací síni č.108 Akademie věd České republiky (AV ČR), Národní 3, Praha 1.


Program:(16:15 - 17:30)

1. Zahájení
2. Přednáška „Metabolismus xenobiotik... včetne ethanolu: "Art of drinking"”
prof. Dr. Vladimír Křen
3. Zpráva o činnosti za rok 2014
4. Zpráva o hospodaření klubu
5. Plán činnosti na rok 2015
6. Různé


Po skončení schůze bude následovat volná diskuse nad kávou a sklenkou vína. Z důvodu rezervace kapacity občerstvení prosíme o potvrzení účasti na emailovou adresu grill@karlov.mff.cuni.cz


V Praze, 31.10.2014

Za předsednictvo klubu
Jan Franc


4.5.2014


Pozvánka na "Česko-něměcký den vědy", který se bude konat dne 15. 5. od 17 hodin na Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze.

Pozvánka ZDE


9.10.2012


Pozvánka na pódiovou diskusi na téma "Hodnocení a financování vědy a vysokých škol", která se bude konat dne 7. 11. od 18 hodin na Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze.

Pozvánka ZDE


22.10.2013


POZVÁNKA na členskou schůzi Humboldt klubu


Vážené kolegyně, vážení kolegové

srdečně vás zveme na členskou schůzi Humboldt klubu, která se uskuteční 19.11.2013 v 17:15 v zasedací síni č.108 Akademie věd České republiky (AV ČR), Národní 3, Praha 1.


Program:(17:15 - 18:30)

1. Zahájení

2. Přednáška „České diamanty a jejich výzkum” doc. RNDr. Jana Kotková, CSc.

3 . Zpráva o činnosti za rok 2013

4. Zpráva o hospodaření klubu

5. Plán činnosti na rok 2014

6. Představení kandidátů a volba členů předsednictva klubu na období 2013-2016

7. Různé


Po skončení schůze bude následovat volná diskuse nad kávou a sklenkou vína.

Z důvodu rezervace kapacity občerstvení prosíme o potvrzení účasti na emailovou adresu grill@karlov.mff.cuni.cz.


Za předsednictvo klubu

Jan Franc


8.5.2013


Pozvánka na pódiovou diskusi na téma "Výzkum a inovace: Spolupráce mezi podniky a výzkumnými institucemi", která se bude konat dne 28. 5. od 18 hodin na Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze.

Pozvánka ZDE


9.10.2012


Pozvánka na pódiovou diskusi na téma "Hodnocení a financování vědy a vysokých škol", která se bude konat dne 7. 11. od 18 hodin na Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze.

Pozvánka ZDE


9.2.2012


Pozvánka na pódiovou diskusi na téma "Školné a stipendia - Za co stojí vzdělání?", která se bude konat dne 22. 3. od 17 hodin na Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze.

Pozvánka ZDE


8.2.2012


Vážené kolegyně, vážení kolegové,
srdečně vás zveme na členskou schůzi Humboldt klubu, která se uskuteční 22.2.2012 v 16:00 v zasedací síni č.108 Akademie věd České republiky (AV ČR), Národní 3, Praha 1.

Pozvánka ZDE


14.10.2011


Vážené kolegyně, váženi kolegové,
Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze, Humboldt klub ČR a Učená společnost ČR Vás srdečně zvou na pódiovou diskusi na téma

Excelence ve vědě a vzdělávání


konanou 9. listopadu 2011, od 17 hodin na Velvyslanectví Spolkové republiky Německo, Vlašská 19, Praha 1Pozvánka ZDE


24.2.2011


Vážené kolegyně, váženi kolegové,
byli jsme požádáni, abychom vám rozeslali přiloženou pozvánku na setkání pořádané sdružením Humboldt Club Ankara. Pokud se někdo z vás zúčastní, dejte mi to, prosím, na vědomí.

S pozdravem

Roman Grill
jednatel HK ČR

Pozvánka ZDE
Přihláška ZDE (Přihlášky nejpozději do 8.dubna)


16.2.2011


Humboldt klub ČR si Vás dovoluje pozvat na slavnostní shromáždění u příležitosti 20. výročí svého založení, které se uskuteční dne 6.4.2011 v 15:30 v zasedací síni 206 Akademie věd ČR, Národní třída 3, Praha 1.

Pozvánka ZDE


15.2.2011


Polské sdružení Societas Humboldtiana Polonorum zve zájemce na dvě mezinárodní setkání ve Wroclawi.

Dopis (německy a anglicky) ZDE
Přihláška ZDE (Přihlášky nejpozději do 11.března)