Zprávy


13.6.2017 Informace o prezentaci nadace Alexandra von Humboldta na Veletrhu vědyInformace o prezentaci nadace Alexandra von Humboldta na Veletrhu vědy je k nahlédnutí ZDE.

15.12.2016 Informace o diskusním večeru organizovaném společně Humboldt klubem a Goethe institutem na téma "Mannové - česká historie"Informace o diskusním večeru organizovaném společně Humboldt klubem a Goethe institutem na téma "Mannové - česká historie" dne 26.10.2016 s cílem připomenout 80. výročí udělení československého občanství bratrům Thomasi a Heinrichu Mannovi naleznete ZDE. Setkání se zúčastnila velvyslankyně Spojeného království Velké Británie a Severního Irska paní Jan Thompson, ředitel Goethe Institutu v ČR pan Dr. Berthold Franke a další významní hosté.

4.9.2015 Výlet "Po stopách Alexandra von Humboldta Českým středohořím"V sobotu 4. září 2015 jsme podnikli výlet "Po stopách Alexandra von Humboldta Českým středohořím". Výlet jsme zahájili výstupem na Milešovku, kde jsme navštívíli meteorologickou observatoř Ústavu fyziky atmosféry AVČR, nejstarší českou horskou meteorologickou stanici letos slavící 110 let nepřetržitého měření. Díky výbornému počasí jsme se též přesvědčili o pravdivosti výroku Alexandra Humboldta, který označil výhled z Milešovky za třetí nejkrásnější na světě. Po sestupu z Milešovky jsme přejeli do Třebívlic, kde jsme návštívili muzejní expozici Ulriky von Levetzow. Na závěr výletu jsme zašli k nedalekému bývalému hostinci Granátka, kde na svých cestách 2-3x nocoval Alexander von Humboldt. Několik ilustračních fotografií z výletu si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

19.8.2014 Česko-něměcký den vědyDne 15.5. proběhl na Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze "Česko-něměcký den vědy". Kliknutím na níže uvedený odkaz lze stáhnout a prohlédnout prezentace k jednotlivým přednáškám.

Prezentace ke stažení ZDE

8.1.2013 Pódiová diskuse na téma "Hodnocení a financování vědy a vysokých škol"Dne 7.11.2012 uspořádal Humboldt klub spolu s velvyslanectvím SRN v Praze pódiovou diskusi na téma „Hodnocení a financování vědy a vysokých škol“. Setkání v reprezentačních prostorách Lobkovického paláce zahájil velvyslanec SRN v ČR pan Detlef Lingemann. S hlavními referáty pak vystoupili prof. F.Ziegele z Centra pro rozvoj vysokých škol, SRN a pan. Mgr. Tomáš Hruda, náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy. Pódiové diskuse se dále zúčastnili prof. V.Dvořáková, předsedkyně Akreditační komise ČR, prof. J.Drahoš, předseda AV ČR, prof. V.Mařík a doc. K.Oliva, členové Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Diskusi moderoval prof.M.Vlček. Sál byl zcela zaplněn více než 100 účastníky z řad významných představitelů vědecké a pedagogické obce a studentů. Po ukončení oficiální části pokračovala živá diskuse mezi účastníky při malé recepci, kterou uspořádal pan velvyslanec.

9.6.2011 Informace o slavnostním shromáždění u příležitosti 20 let Humboldt klubu v ČRDne 6.4.2011 se v budově Akademie věd ČR uskutečnilo slavnostní shromáždění u příležitosti 20 let činnosti Humboldt klubu v České Republice. V úvodu uvítal předseda klubu I.Pfeifer přítomné členy klubu a hosty. Ve svém následujícím projevu I.Pfeifer shrnul práci klubu v uplynulých 20 letech. Zdůraznil přitom význam dlouhodobé podpory, jež se klubu dostávalo a dostává ze strany nadace, velvyslanectví SRN, ministerstva zdravotnictví ČR a Akademie věd ČR. Na závěr svého projevu pak předal funkci předsedy klubu dosavadnímu místopředsedovi J.Francovi. J.Franc pak poděkoval I.Pfeiferovi za dlouhodobou činnost v čele klubu. Dále se věnoval hlavním směrům budoucí činnosti klubu. Shromáždění pak pozdravila řada vzácných hostů - jeho excelence velvyslanec Spolkové republiky Německo pan Johannes Haindl, generální tajemník Alexander von Humboldt Stiftung Dr.Enno Aufderheide, zástupkyně ředitele Goethe Institutu v Praze Dr. Heike Uhlig, předseda Akademie věd ČR prof. J.Drahoš, prorektor UK prof. Ivan Jakubec, zástupce ČVUT prof.Igor Jex a místopředseda DAAD Alumni klubu v ČR Dr. Stanislav Flígl.

V další části předal I.Pfeifer dekrety o čestném členství v klubu bývalým zástupcům generálního tajemníka Alexander von Humboldt Stiftung Dr. D.Papenfussovi a Dr.T. Berberichovi (in memoriam). Dr. D.Papenfuss pak přednesl poděkování. V další části I.Pfeifer a J.Franc předali čestná uznání za dlouhodobou aktivní činnost klubu Dr. Marii Jakoubkové, Dr.Jiřímu Bluchovi, Dr.Miroslavu Drábkovi, Dr. Jiřímu Kořalkovi a doc. Jaroslavu Prugárovi.

Na závěr setkání vyslechli účastníci komorní hudbu v podání tria rodiny Tesařových.


Přílohy:

Uvítání (I.Pfeifer)
Zpráva o činnosti klubu v uplynulých 20 letech (I.Pfeifer)
Budoucí činnost klubu (J.Franc)
Projev generálního tajemníka Alexander von Humboldt Stiftung, Dr.Enno Aufderheide
Laudatio Dr.Dietricha Papenfusse a Dr.Thomase Berbericha (I.Pfeifer)
Fotodokumentace4.2.2011 Zápis ze schůze výboruZápis ze schůze výboru Humboldt klubu v České republice, o.s. ze dne 2.2.2011

Přítomni: Pfeifer, Jakubec, Grill, Franc
Omluveni: Tykva
Zapsal: Franc


1. Předsednictvo klubu se zabývalo přípravou slavnostního zasedání k 20. výročí klubu. Kol. Pfeifer představil materiál shrnující hlavní aktivity klubu v minulém období .

2. Kol.Pfeifer infomoval, že oslovil dvě firmy s žádostí o finanční podporu klubu.

3. Kol.Franc informoval o tom, že vedoucí kulturního odboru velvyslanectví SRN Dr.Josephine Wallat a vedoucí informačního centra DAAD Dr.Astrid Winter přijaly pozvání na slavnostní zasedání klubu.

4. Předsednictvo pověřilo kol. Pfeifera, aby zaslal pozvání velvyslanci SRN J. Haindlovi a řediteli Goethe institutu Dr.H.Blömekemu.

5. Kol. Jakubec prověří možnost pozvání čestného člena klubu, bývalého generálního tajemníka AvH Stiftung Dr.H.Pfeiffera .

6. Předsednictvo rozhodlo, že oficiální pozvánky členům a hostům budou zaslány do 15.2.2011

7. Po zvážení finanční náročnosti simultánního tlumočení bylo rozhodnuto, že jednacím jazykem bude němčina. Kol.Pfeifer požádá Doc.Měštˇáka o zaslání tezí k jeho referátu v němčině (vědecký referát bude přednesen v češtině).

8. Občerstvení na akci zajistí bufet v budově AV ČR.

9. Kol.Grill informoval o jednáni s vedením Alumni klubu DAAD ve věci uzavření memoranda o spolupráci klubů.

10. Předběžný termín příští schůze předsednictva je 23.2. v 16:00

27.12.2010 Zápis ze schůze výboruZápis ze schůze výboru Humboldt klubu v České republice, o.s. ze dne 15.12.2010

Přítomni: Pfeifer, Franc, Grill
Omluveni: Jakubec, Tykva
Zapsal: Franc


1. Kol. Pfeifer informoval, že obdržel z Ministerstva vnitra zaregistrovanou změnu stanov klubu. Registrace byla provedena ve znění navrženém klubem.
2. Kol.Franc informoval o zaslání žádosti o dotaci na slavnostní zasedání ke 20.výročí založení klubu. Žádost byla elektronicky podána Alexander von Humboldt Stiftung, Bonn dne 5.12.2010.
3. Kol.Pfeifer sdělil, že obdržel pozitivní odpověď od Dr.D.Papenfusse ve věci přijetí čestného členství v Humboldt klubu ČR.
4. Výbor dále diskutoval o zajištění slavnostního zasedání ke 20.výročí klubu dne 6.4.2010, zejména o výběru přednášejících. Kol. Pfeifer předběžně osloví několik potenciálních kandidátů. O pozvání přednášejících z Německa bude výbor jednat podle výsledku žádosti o dotaci z Bonnu.
5. Kol.Grill informoval o potřebě úplného převodu práv k webovým stránkám klubu. Kol. Pfeifer osloví kol.Drábka v této záležitosti.
6. Výbor přeje všem členům klubu klidné prožití svátků vánočních a hodně úspěchů v pracovním i osobním životě v roce 2011.

6.12.2010 Konference a DAADVážené kolegyně, vážení kolegové,

níže naleznete dopis s pozvánkou na konferenci Cities and Climate Change Network, která se uskuteční pod záštitou Nadace Alexandra Humboldta v říjnu příštího roku v Berlíně. Případné abstrakty je nutné odeslat do 15. prosince.

Dopis (anglicky) ZDE


Dále si Vás dovolujeme upozornit na možnosti Německé akademické výměnné služby (DAAD).

Informační leták (anglicky) ZDE a odkaz na web DAAD (česky) ZDE1.11.2010 PozvánkaVážené kolegyně, vážení kolegové,

srdečně Vás zveme na přednášku profesora Dr. Stefana Rahmstorfa na téma „Krize klimatu“ konanou dne 8.listopadu v budově AV ČR na Národní třídě v Praze.

Pozvánka ZDE25.10.2010 Pozvánka na členskou schůzi Humboldt klubuVážené kolegyně, vážení kolegové

srdečně vás zveme na členskou schůzi Humboldt klubu, která se uskuteční 22.11.2010 v 16:00 v zasedací síni č.108 Akademie věd České republiky (AV ČR), Národní 3, Praha 1.

Program:

1. Zahájení (kol. Pfeifer)
2 . Představení nového vedení Humboldt klubu
3. Přednáška „Detektory vysokoenergetického záření pro lékařské zobrazování – výsledky společného projektu podporovaného Humboldtovou nadací” (kol. Franc)
4. Informace o stavu financování vědy a výhledech na další období (kol. Drahoš)
5. Představení, projednání a schválení nových stanov Humboldt klubu, o.s. (kol. Pfeifer, Franc)
6. Informace o jednání s Alexander von Humboldt Stiftung, Bonn (kol. Pfeifer)
7. Příprava slavnostního zasedání k 20. výročí Humboldt klubu ČR (kol.Pfeifer, Franc)
8. Informace o aktualizaci databáze členů a hospodaření klubu (kol. Grill)
9. Různé

Po skončení schůze bude následovat volná diskuse nad kávou a sklenkou vína.


V Praze, 20.10.2010

Za předsednictvo HK.
Ivan Pfeifer


7.10.2010 PozvánkaVážené kolegyně, vážení kolegové,

s potěšením Vám oznamujeme, že informační centrum DAAD zve všechny členy Humboldt klubu na oslavu kulatého výročí znovusjednocení Německa a činnosti DAAD, která se bude konat 15.října od 15:30 hodin v budově AV ČR, Národní 3, Praha 1.

Pozvánka ZDE

Roman Grill
jednatel Humboldt klubu ČR


7.9.2010 Zápis ze schůze předsednictva HK ČR č.2Datum konání: 07/09/2010
Přítomni: Franc, Grill, Jakubec, Pfeifer, Tykva
Schůzi řídil: Franc


1/ Byl zkontrolován zápis z minulé schůze předsednictva.

2/ Kolega Franc požádá kolegu Drábka o dosavadní webové stránky výboru a zajistí jejich převedení na novou adresu.

3/ K přijetí HK ČR do vědeckých společností zastřešených AV ČR podal zprávu z Rady vědeckých společností ČR kolega Pfeifer. Bude kontaktován předseda AV ČR s žádostí, aby podle příslibu na plenárním zasedání HK ČR dne 09/06/2010 pomohl zajistit v rámci AV ČR doplnění jmen stipendistů a umožnil v AV ČR připravovanou plenární schůzi HK ČR (bod 4)- zajistí členové výboru podle svých časových možností. Obdobnou aktualizaci členské základny HK ČR v UK zajistí kolega Jakubec.

4/ K oslavě 20.výročí založení HK (bod 4 zápisu ze schůze 22/06/2010) byly diskutovány následující body:
    a/ Bude svoláno plenární zasedání HK ČR mezi 23/11/2010 a 25/11/2010, na němž bude podána zpráva o činnosti výboru od poslední plenární schůze 19/06/2010.
    b/ Ke schválení budou předloženy návrhy nových stanov, které připraví kolega Franc a pošle členům předsednictva před příští schůzi výboru k vyjádření.
    c/ Kolega Franc přednese přednášku na téma „Detektory vysokoenergetických fotonů pro lékařské účely“ obsahující výsledky spolupráce s partnerskou organizací v SRN v rámci HK.

5/ Do příští schůze předsednictva bude připraven návrh dopisu vedení HK v Bonnu (bod 4 zápisu z minulé schůze) a případně děkovného dopisu z vedení odcházející Dr.Gisela Janetzke- zajistí kolega Pfeifer, který také zajistí bod 5 z minulé shcůze.

6/ Příští schůze předsednictva se koná 04/10/2010 v 16h v Kozí ulici.

Zapsal: Tykva


22.6.2010 Zápis ze schůze předsednictva HK ČR číslo 1Datum konání: 22/06/2010
Přítomni: Franc,Grill,Pfeifer,Tykva
Nepřítomen: Jakubec
Schůzi řídil: Pfeifer


1/ O funkcích pro nadcházející volební období bylo jednomyslně rozhodnuto takto: předseda kolega Franc (do uskutečnění setkání k 20.výročí založení HK ČR kolega Pfeifer), místopředseda kolega Pfeifer, jednatel kolega Grill a zapisovatel kolega Tykva.Kolega Jakubec bude pracovat jako člen předsednictva.

2/ Byl diskutován a schválen předběžný návrh zprávy o činnosti HK ČR v letech 2000 až 2010 z plenárního zasedání HK ČR konaného 09/06/2010. Konečné znění připraví ke schválení na příští schůzi kolega Pfeifer a předem je rozešle členům předsednictva.

3/ Jednomyslně bylo přijato rozhodnutí pokračovat v koncepci činnosti vypracované předchozím předsednictvem a schváleného plenárním zasedáním HK ČR ( bod 2 ).V této souvislosti půjde v blízké době zejména o:
    a/ přípravu nových stanov (předseda s členy předesdnictva),
    b/ aktualizace adresáře členů HK s kontrolou recentních stipendistů pro případné doplnění členské základny o nové členy (jednatel s přispěním členů výboru podle odbornosti),
    c/ aktualizace webových stránek HK ČR (jednatel s přispěním členů předesdnictva).
    d /ověření možnosti zařazení HK mezi vědecké společnosti zastřešované AV ČR (předseda)

4/ Byla uskutečněna obsáhlá diskuze k 20.výročí založení HK ČR, k němuž bude zahájena příprava slavnostního setkání (podílí se celé předsednictvo za vedení předsedy). Pro vedení HK v Bonnu připraví kolega Pfeifer do příští schůze výboru relevantní návrh dopisu obsahujícího zároveň informace o nově zvoleném vedení klubu.

5/ Kolegovi Drábkovi bude zasláno poděkování za dlouholetou obětavou činnost (předseda).

6/ Příští schůze se uskuteční v první polovině září (svolá kolega Pfeifer).

Zapsal: Tykva.


18.4.2010 VýzvaVážené kolegyně, vážení kolegové,

Výbor HK ČR připravuje na červnový termín členskou schůzi spojenou s volbou nového výboru. V této souvislosti se na Vás obracíme se žádostí o sdělení, zda byste neměli zájem ve výboru působit, anebo jestli nechcete někoho ze členů HK do nového výboru navrhnout. (V tomto případě svůj návrh s ním ovšem předběžně projednejte.) Z Vašich návrhů bude sestavena kandidátka Vaši odpověď proto prosím zašlete co nejdříve, nejpozději do konce dubna. O termínu a místě konání schůze Vás budeme informovat v nejbližším možném termínu. Současně obdržíte návrh kandidátky a zprávu o činnosti výboru HK ČR. Pro ty, co mají přístup na internet, upozorňujeme na stránky našeho klubu na adrese: http://www.humboldtklub.cz/ . V rubrice „Zprávy“ najdete aktuální informace. Na závěr tohoto dopisu bychom Vás chtěli ještě požádat o šíření sdělení o chystané schůzi mezi další členy HK. S řadou z Vás jsme totiž ztratili kontakt. Mnoho mailových adres je totiž zrušeno a naše maily se vrací.

S kolegiálními pozdravy za výbor HK

Ivan Pfeifer a Milan Drábek