Členové Humboldtova klubu ČR

PhDr. J. Blucha, CSc. Na stezce 3, 100 00 Praha 10
Doc. RNDr. L. Boček, CSc. Hlavní 2730, 141 00 Praha 4 - Spořilov,
Matematicko-fyzikalní fakulta UK, 186 75 Praha 8, Sokolovská 83, bocek@karlin.mff.cuni.cz
Dr. M. Bomar, CSc. Radošovická 996/6, 100 00 Praha 10
Prof. PhDr. J. Bouzek, DrSc. FF a FHS UK, Ústav pro klasickou archeologii FF UK, Celetná 20, 110 00 Praha 1, jan.bouzek@ff.cuni.cz +420776697059 (doba stipendia: 1967-8, Universität Tübingen)
Prof. PhDr. J. Burian, CSc. Trnavská universita, Fakulta humanistiky, Hornotočná 23, SK 918 43 Trnava
Prof. RNDr. P. Čepek, CSc. Přírodovědecká fakulta UK, Albertov 6, 120 00 Praha 2, ugp@natur.cuni.cz
Dr. V. Červenka, FEng. CERVENKA CONSULTING Předvoje 22, 16200 Praha 6, cervenka@cervenka.cz, http://www.cervenka.cz 
RNDr. V. Čeřovský, CSc. Ústav organické chemie a biochemie AVČR v.v.i., Flemingovo nám. 2, 160 00 Praha 6
Prof. Ing. J. Čtyroký, DrSc. Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i. Chaberská 57, 182 51 Praha 8, ctyroky@ufe.cz, +420-266773409 (doba stipendia: 1985-86 a 1990-91, Universitaet Dortmund, Lehrstuhl fuer Hochfrequenztechnik)
Doc. RNDr. J. Dian, CSc. UK v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra chemické fyziky a optiky, Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2, Juraj.Dian@mff.cuni.cz, +420 221 911 268 (doba stipendia: 05/1995-10/1996, Technische Universität München, Lichtenbergstraße 4 D-85748 Garching)
Prof. RNDr. V. Dadák, DrSc. Katedra Biochemie, PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno, dadak@chemi.mumi.cz
RNDr. M. Drábek, CSc. ČGS, Praha, Experimentální mineralogická laboratoř, milan.drabek@alumni.uni-heidelberg.de, +420251085302 (doba stipendia: 1979-80, 1984, 1990, UNI Heidelberg)
Doc. Ing. J. Drahoš , DrSc. Ústav chemických procesů AV ČR v.v.i. 165 02 Praha 6 - Suchdol,  drahos@icpf.cas.cz
Doc. PhDr. E. Droberjar, Ph.D., prof. UMCS Katedra historie (sekce archeologie) FF, Univerzita Palackého v Olomouci,
Na Hradě 5, 771 80 Olomouc, www.droberjar.cz
PhDr. I. Dubský, CSc. Templová 1, 110 00 Praha 1
Doc. Ing. E. Eckert, DrSc. VŠCHT, Ústav chemického inženýrství, Technická 1905, 166 28 Praha 6, egon.eckert@vscht.cz
Mgr. M. Ernée, Ph.D. Archeologický ústav AV ČR, v.v.i., Letenská 4, 118 01 Praha 1, ernee@arup.cas.cz, tel. +420257014346 (doba stipendia: 2010-2012; pracoviště v SRN: Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg Institut für Kunstgeschichte und Archäologien Europas, Standort Prähistorische Archäologie, Brandbergweg 23, 06120 Halle/Saale Deutschland
Mgr. M. Fárník, Ph.D., DSc. Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, AV ČR, v.v.i. Dolejškova 3, 182 23 Praha 8, michal.farnik@jh-inst.cas.cz, +420266053206 (doba stipendia: 1995-98, 2002, Max- Planck Institut fuer Stroemungsfoschung Bunsenstr. 10 37073 Goettingen)
RNDr. O. Fatka, CSc. PřF UK, Albertov 6, 120 00 Praha 2
Prof. emer. RNDr. O. Fejfar, CSc. Anenská ul. 7, CZ - 110 00 Praha 1 - Staré Město
PřF UK, Ústav geologie a paleontologie, 128 43 Praha 2, Albertov 6,  fejfar@prfdec.natur.cuni.cz
Prof. Dr. J. Franik, CSc. Betlémská 10, 110 Praha 1
Doc. RNDr. J. Frýda, Dr. ČGS a ČZU, ČGS Klárov 3/131, 118 21 PRAHA 1, bellerophon@seznam.cz, +420 606 787821 (doba stipendia: 2001-2002, Universität Hamburg, Geologisch Paläontologisches Institut und Museum, Bundesstrasse 55, 20146 Hamburg)
Doc. Dr. T. Glanc Humboldt Universität zu Berlin, Dorotheenstr. 65, Berlin, tomas.glanc@gmail.com, +4915229547713 (doba stipendia: 2005, Humboldt Universität zu Berlin)
Prof. RNDr. R. Grill, CSc. Fyzikální ústav MFF UK, Ke Karlovu 5, 121 16 Praha 2, grill@karlov.mff.cuni.cz +420 221 911 331 (doba stipendia: 1996, Institut für Technische Physik I, Erlangen)
Prof. PhDr. E. Hajičová, DrSc. MFF UK, Malostranské nám. 25, 118 00 Praha 1, hajicova@ufal.mff.cuni.cz
Prof. Dr. K. Hajniš , CSc. V olšinách 2012, 100 00 Praha 10
Doc. RNDr. J. Hamhalter, CSc. Katedra matematiky, FEL EVUT, Technická 2, 166 27 Praha 6, Hamhalter@math.feld.cvut.cz
Doc. PhDr. J. Haubelt, DrSc. Svojšovická 10/2834, Spořilov II, 141 00 Praha 4
RNDr. J. Heyda, Ph.D. Ústav fyzikální chemie, VŠCHT Praha Technická 5, 16628, Praha 6, jan.heyda@vscht.cz (doba stipendia: 11/2012-10/2014, Helmholtz-Center Berlin, Soft Matter and Functional Materials, Berlin)
Prof. JUDr. P. Holländer, DrSc. Ústavní soud, Joštova č. 8, 660 83 Brno, holland@concourt.cz (doba stipendia: 1992-1993, 2000, Právnická fakulta Univerzity v Kielu)
RNDr. Ing. P. Holota, DrSc. Výzkumný Ústav geodetický, topografický a kratografický, 250 66 Zdiby 98, petr.holota@pecny.cz
Doc. MUDr. J. Homolka, DrSc. I. plicní klinika 1. LFUK a VFN, Kateřinská 19, 120 00 Praha 2, jhomolka@cesnet.cz
Doc. Ing. Mgr. Š. Hrdličková Kučková, Ph.D. Ústav biochemie a mikrobiologie VŠCHT, Technická 5, 166 28 Praha 6, kuckovas@vscht.cz
Prof. Dr. B. Hruška, DrSc. Orientální ústav AV ČR v.v.i., Pod vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8, hruska@orient.cz
Prof. MUDr. I. Hybášek, DrSc. Emeritní profesor UK v Praze, Hradec Králové, Bří Štěfanů 810, 500 03, hybasek.i@seznam.cz (doba stipendia: 1969-1970, Kopfklinikum, Univ. HNO Klinik,Universität Würzburg)
Prof. Dr. J. Chloupek, DrSc. Fillova 13, 638 00 Brno - Lesní
Doc. RNDr. F. Chmelík, CSc. Katedra fyziky kovu UK, Fakulta matematicko fyzikální, Ke Karlovu 5, 121 16 Praha 2, chmelik@met.mff.cuni.cz
RNDr. M. Jakoubková, CSc. Přímětická 22, 140 00 Praha 4 - Michle
Doc. PhDr. I. Jakubec, CSc. Holarovo nám. 13, 130 00 Praha 3, Ivan.jakubec@ff.cuni.cz
Prof. RNDr. V. Janiš, DrSc. Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Na Slovance 2, 182 21 Praha 8, janis@fzu.cz (doba stipendia: 1990-91, 1996, Universität Dortmund, Universität Augsburg)
Dr. J. Jindra, CSc. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v.v.i., Vlašská 9, 118 40 Praha 1, jindra@usd.cas.cz
Prof. Dr. Z. Jindra, CSc. Ústav hospodářských a sociálních dějin, FF UK, nám J. Palacha, Praha 1,  zdenek@proxima.net
Ing. J. Kadlec, CSc. Ústav teorie informace a automatizace AV ČR v.v.i., Pod vodárenskou věží 4, 182 00 Praha 8, kadlec@utia.cas.cz
Doc. MUDr. J. Kejda, CSc. M. Pujmanová 889/11, 140 00 Praha 4
RNDr. M.H. Kolář, Ph.D. Ústav fyzikální chemie, Fakulta chemicko-inženýrská, VŠCHT Praha, Technická 5, 16628 Praha 6, michal@mhko.science(doba stipendia: 2014-2015; pracoviště v SRN: Institute for Advanced Simulations (IAS-5), Forschungszentrum Jülich)
Dr. E. Koňák, CSc. Na záhonech 71, 140 00 Praha 4, konak@imc.cas.cz
Prof. MUDr. F. Kornalík DrSc. Patofysiologie 1LF UK, 12853 Praha 2, U nemocnice 5, fkorn@lfl.cuni.cz
PhDr. J. Kořalka, DrSc. V Štíhlách 1311, 142 00 Praha 4 - Krč
Doc. RNDr. J. Kotková, CSc. Česká geologická služba, Klárov 3, Praha 1; Ústav geologických věd, PřF MU, Kotlářská 2, Brno, jana.kotkova@geology.cz, tel. +420251085230 (doba stipendia: 2003-2004, 2010; pracoviště v SRN: Universita Bochum, Universita Potsdam)
Doc. RNDr. P. Kraft, CSc. Ústav geologie a paleontologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Albertov 6, 128 43 Praha 2, kraft@natur.cuni.cz, +420604749668 (doba stipendia: 1998-1999, Technische Universität Berlin)
Dr. Ing. E. Král, CSc. Vyšší odborná škola lesnická, 541 11 Trutnov krale@mbox.vol.cz
Prof. RNDr. P. Kratochvíl, DrSc. MFF UK, Katedra fyziky kovů, Ke Karlovu 5, 121 16 Praha 2, pekrat@apollo.karlov.mff.cuni.cz
Doc. Ing. V. Křen, CSc. Mikrobiologický ústav AV ČR v.v.i., Laboratoř biotransformací, Videňská 1083, CZ 142 20 Praha 4,  kren@biomed.cas.cz
Prof. L. Kvasz Katedra matematiky a didaktiky matematiky Pedagogická Fakulta UK MD. Rettigové 4, 116 39 Praha, ladislavkvasz@gmail.com, +420 602 665 049 (doba stipendia: 2001-2002, Institut für Philosophie, Literatur-, Wissenschafts- und Technikgeschichte Straße des 17. Juni 135 10623 Berlin)
Ing. P. Lejček, DrSc. Fyzikální ústav AV ČR v.v.i., Na Slovance 2, 182 21 Praha 8, lejcekp@fzu.cz
Prof. emer. RNDr. J. Loub, CSc. Hlavní 148/2730, 141 00 Praha 4, loub@natur.cuni.cz
Ing. L. Louda, CSc. Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 00 Praha 1, louda@mpo.cz
Doc. Mgr. M. Lysák, Ph.D. Středoevropský technologický institut (CEITEC), Masarykova univerzita; Laboratoř cytogenomiky rostlin, MU, Kamenice 5/A2, 625 00 Brno, lysak@sci.muni.cz, +420 5494594154 (doba stipendia: 2009, 9 měsíců, Institut fuer Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung (IPK) Corrensstrasse 3 D-06466 Gatersleben)
Ing. J. Malínský, CSc. Tíchova 22/639, 149 00 Praha 4, malinsky.jan@volny.cz
Doc. RNDr. F. Marec, CSc. Entomologický ústav AV ČR v.v.i., Oddělení genetiky, Branišovská 31, 370 05, České Budějovice, marec@entu.cas.cz
RNDr. J. Matoušek, CSc. ÚMBR AV ČR v.v.i., Branišovská 31, 370 11 České Budějovice, jmat@umbr.cas.cz
Ing. F. Matúš, CSc. ÚTIA AVČR, Pod vodárenskou věží 4, 182 08 Praha,matus@utia.cas.cz, +420266052341 (doba stipendia: Sept 1995 - March 1997, Universitaet Bielefeld)
Ing. M. Matušek, CSc. Budovatelů 4, 466 01 Jablonec n N., mirmat@volny.cz
Ing. V. Míka, DrSc. Petrohradská 2390, 390 01 Tábor
Doc. PhDr. J. Mikulec, CSc. Historický ústav AV ČR Prosecká 76, 190 00 Praha 9, mikulec@hiu.cas.cz, +420286882121, linka 236 (doba stipendia: 1999, Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas e.V. an der Universität Leipzig (GWZO) Specks Hof (Eingang A) Reichsstr. 4-6, D–04109 Leipzig)
Dr. V. Müller,CSc. Matematický ústav AV ČR v.v.i. itná 25, 115 67 Praha 1, muller@math.cas.cz
Dr. J. Musil, CSc. Grossgartenweg 15, Sulzburg-Laufen D 79295 Deutschland
Prof. Dr. J. Neustupa, CSc. ČVUT, Strojní fakulta, ústav technické matematiky, Karlovo nám. 13 121 35 Praha 2, neustupa@marian.fsik.cvut.cz
RNDr. V. Nováková, DrSc. Šmeralova 15, 170 00 Praha 7
Doc. PhDr P. Pavúk, Ph.D. Ústav pro klasickou archeologii, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Celetná 20, 11000 Praha 1 peter.pavuk@ff.cuni.cz
Doc. RNDr J. Pinkas, Ph.D. Katedra anorganické chemie, PřF, Masarykova univerzita v Brně, jpinkas@chemi.muni.cz
Doc. RNDr. J. Peregrin, CSc. Filozofický ústav AV ČR v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, peregrin@ff.cuni.cz
PhDr. V. Petrbok, PhD. Ústav pro českou literaturu AV ČR v.v.i. Na Florenci 3 110 00 Praha 1, petrbok@ucl.cas.cz, tel.: 222251087 (doba stipendia: 2010-2011, Slavisches Seminar der Universität Tübingen Wilhelmstrasse 50 72074 Tübingen)
MUDr. I. Pfeifer, CSc. Ministry of Health of the Czech Republic Palackého nám.4, CZ-128 00 Prague 2, Ivan.Pfeifer@mzcr.cz
RNDr. A. Pískala,CSc. Ústav organické chemie a biochemie, AV ČR v.v.i., Flemingovo nám. 2, 166 10 Praha 6, piskala@uachb.cas.cz
Prof. Dr. P. Pokorný, DrSc. Centrum biblických studií AV ČR v.v.i. a UK v Praze, Eerná 9, 115 55 Praha 1, pokorný@etf.cuni.cz
Dr. M. Polívka,CSc. Historický ústav AV ČR v.v.i., Prosecká 76, 190 00 Praha 9, polivka@hiu.cas.cz
Doc. PhDr. M. Pullmann, Ph.D. Ústav hospodářských a sociálních dějin, Filozofická fakulta UK, Nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1 michal.pullmann@ff.cuni.cz, +420603109755 (doba stipendia: 2016-2017 a 2018, Humboldt-Universität zu Berlin, Philosophische Fakultät I, Institut für Geschichtswissenschaften, Europäische Geschichte des 20. Jahrhunderts)
Prof. RNDr. A. Pultr, DrSc. Katedra aplikované matematiky a ITI, MFF UK, Malostranské nám. 25, 118 00 Praha 1, pultr@kam.ms.mff.cuni.cz
Doc. MUDr. J. Ronský,CSc. Krásova 26, 130 00 Praha 3, Tel.: (+42 2) 2271 4540
Doc. Ing. T. Roubíček, DrSc. Matematický ústav UK, Sokolovská 83, 186 75 Praha 8,  tomas.roubicek@mff.cuni.cz
Doc. PhDr. K. Rýdl, CSc. Katedra pedagogiky PedF UK, Rettigové 4, 116 39, Praha 1, karel.rydl@pedf.cuni.cz
RNDr. J. Seifert, CSc. Farmakologický ústav AV ČR v.v.i., Vídeňská 1083, 142 20, Praha 4, sevcik@biomed.cas.cz
Doc. Dr. L. Schánil, CSc. Katedra mikrobiologie MU, Tvrdého 14, 602 00 Brno
RNDr. L. Sigmund, CSc. Katedra zoologie, PřF UK, Praha
Prof. Dr. E. Skála, DrSc. Lamačova 910/8, 152 00 Praha 5
RNDr. J. Skuhrovec, Ph.D. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Drnovská 507 Praha 6 - Ruzyně CZ – 16106, , jirislavskuhrovec@gmail.com (doba stipendia: 1.10.2010 - 31.3.2011, Bavarian State Collection of Zoology Münchhausenstraße 21 81247 Munich Germany)
Prof. Dr. Z. Slanina Dept. Knowledge-Based Inf. Engn. Toyohashi University of Technology, Toyohashi 441-8580, Japan slanina@cochem2.tutkie.tut.ac.jp , sidonius@usa.net
Prof. MUDr. P. Sobotka, DrSc. Ústav patol. fyziol., Lidická 1, Plzeň, volterova@lfp.cuni.cz
Prof. RNDr. Ing. L. Sodomka, DrSc. MDFABI TU Liberec, Hálkova 6, 461 17 Liberec, sodomka@vstlib.cz
MUDr. V. Šabata, CSc. Čs. armády 8, 160 00 Praha 6
RNDr. V. Šebestík, CSc. Hrabákova 1973, 148 00 Praha 4
Prof. RNDr. M. Šob, DrSc. Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav chemie, Kotlářská 2, 611 37 Brno, mojmir@ipm.cz, (doba stipendia: 1985-1987, MPI f. Festkoerperforschung, Stuttgart)
Doc. Ing. F. Štěpánek, PhD Ústav chemického inženýrství, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Technická 3, 166 28 Praha 6 – Dejvice, Frantisek.Stepanek@vscht.cz +420 220 443 236 (doba stipendia: 2008, Otto von Guericke Universitat Magdeburg)
Doc. Dr. Ing. R. Štěrba, CSc. Fakulta dopravní ČVUT v Praze, Katedra logistiky a dopravních procesů,  sterba@fd.cvut.cz
PhDr. D. Tesařová, CSc. VSZSP, Kafkova 593/35 Praha 6, 160 00, glotta@seznam.cz +420 224 320 111 (doba stipendia: 1988, Universität München, Geschw.-Scholl-Platz 1, 8000 München 22)
Prof. dr. L. Tichý Právnická fak. PF UK, Katedra evropského práva, nám. Curieových 7, Praha 1, tichy@ssd.com
RNDr. Ing. R. Tykva DrSc. Ústav organické chemie a biochemie AV ČR v.v.i., Flemingovo nám. 2, 160 00 Praha 6, tykva@uochb.cas.cz
Prof. Ing. Z. Vašíček, DrSc. V B - Technická univerzita, Institut geologického inženýrství, 17. listopadu, Ostrava - Poruba 708 33
Doc. Ing. V. Velich, CSc. Palackého 2548, 530 02 Pardubice 2
Mgr. S. Vodrážková, Ph.D. Česká geologická služba, Geologická 6, 152 00 Praha 5, stana.vodrazkova@seznam.cz +420 606 552 889 (doba stipendia: 2012-2014, Friedrich-Alexander-Universität GeoZentrum Nordbayern, Schlossgarten 5, 91054 Erlangen)
RNDr. M. Volf, Ph.D. Biologické centrum AV ČR v.v.i., Entomologický ústav, Branišovská 1160/31, 370 05 České Budějovice, osmoderma@seznam.cz +420 387 775 038 (doba stipendia: 2017-2019, Deutsches Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv) Halle-Jena-Leipzig, Deutscher Platz 5e, 04103 Leipzig)
MUDr. M. Vrba, CSc. Botanická 9, 602 00 Brno
PhDr. J. Vrchotka, CSc. Jungmanova 16, 250 88 Čelákovice
PhDr. M. Zápotocký CSc. Archeologický ústav AV ČR v.v.i., Letenská 4, 11801 Praha 1, zapotocky@arup.cas.cz
JUDr. Ing. J. Zemánek, CSc. PF UK, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1, zemanek@ius.prf.cuni.cz